De scheidingslijn tussen werk en privé wordt steeds dunner. Door nieuwe vormen van werken, met al zijn voordelen, dringt het werk steeds meer het privédomein binnen, en andersom. Dit stelt medewerkers en werkgevers voor lastige keuzes. Om gezond en productief te blijven, is het nodig je bewust te zijn van je balans en van keuzes die je daarin kunt maken. Balans tussen werk en thuis, tussen zorgen voor jezelf en zorgen anderen.

Een voorbeeld: WorkLife training voor leerkrachten van Voilà, basisonderwijs in Leusden en Achterveld

Over de klant

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke, de Openbare en de Protestants Christelijke. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.

De vraag over werk- & privébalans

De directie van deze scholen wilde vanuit hun visie op personeelsbeleid aansluiten bij de specifieke vragen die horen bij de levensfase 30-55 jaar. Veel medewerkers in die leeftijdsgroep, meestal parttime werkende vrouwen, ervaren stress en overbelasting door combineren van werk en privé. De balans houden tussen zorgen voor jezelf, zorgen voor anderen en je werk goed doen is een grote uitdaging. Stress-gerelateerde klachten steken de kop op.

Onze aanpak

In een tweedaagse training hebben we de verschillende kamers van het WorkLife castle, dat wil zeggen de verschillende levensgebieden samengevat in een model, onder de loep genomen. Met de nadruk op werk, lichaam, relaties en zingeving. Door verhalen te delen en herkenning te ervaren werd de stress al verminderd. Het onderkennen en leren verwoorden van je eigen behoeften in de verschillende levensgebieden schept duidelijkheid en geeft ruimte om dit met elkaar en de leidinggevenden te bespreken.

Wat het oplevert:

  • Herkenning en erkenning van de disbalans
  • Een goed hanteerbare methodiek om balansproblemen te bespreken
  • Het inzicht dat het probleem én de oplossing niet altijd op het werk liggen, maar vragen om een samenspel tussen werk en thuis, tussen de verschillende levensgebieden.

U kunt bij SBI Formaat ook terecht voor training en advies op het gebied van:

  • Timemanagement
  • Persoonlijke balans en zingeving
  • Advies bij het ontwikkelen van duurzaam participatiebeleid.