OR en werkdruk

Werkdruk, werkstress is een van de grootste risico´s voor werknemers in Nederland. Het komt in veel organisaties voor. Maar wat is werkdruk nu eigenlijk, wat zijn de risico's van stress en hoe is werkdruk te beheersen en te voorkomen?

Tijdens deze cursus van SBI Formaat hoort u het allemaal en krijgt u inzicht in de rol van de ondernemingsraad (OR). U leert hoe uw OR werkdruk binnen de organisatie bespreekbaar kan maken en er verder mee aan de slag kunt gaan. We werken onder meer met de gespreksleidraad Werkstress.

Vergoedingsregeling voor OR/PVT-trainingen op het gebied van werkdruk voor Jeugdzorg. Lees hier meer over de subsidie.

Programma

9:30 - 9:45

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:45 - 12:30

 • Start van de training

  Enkele huishoudelijke mededelingen en dan kennismaken met het thema werkdruk aan de hand van stellingen.

  Werkdruk!

  We staan we stil bij één van de grootste risico’s die werknemers in Nederland op het werk tegenkomen: werkdruk. Iedereen heeft het erover, maar wat is het? En wat belangrijk is, wat zijn werkdrukrisico’s? Hoe herken je die en wat kun je er tegen doen? Deze vragen vormen het vertrekpunt voor een presentatie en discussie over werkdruk. Ook nemen we een aantal modellen door die houvast kunnen geven in de aanpak van werkdruk.

  Aan de slag met werkdruk

  We nemen methoden door om met werkdruk aan de slag te gaan, zoals het werkdrukspel en het Werkplezierspel. Uitvoerig besteden we aandacht aan de gespreksleidraad Werkstress. De gespreksleidraad bestaat uit de volgende twaalf gesprekskaarten:

  Met deze kaarten kunt u dus letterlijk het thema werkstress aankaarten en op de kaart zetten. We ´oefenen´ met een aantal onderdelen, zodat u idee krijgt wat past bij uw organisatie.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:20

 • Aan de slag met werkdruk

  We gaan verder met het ´oefenen´ en bespreken wat bruikbaar is voor uw organisatie en hoe dat het beste tot uitvoering kan komen. Naast de aangereikte methoden zijn er meer manieren om met werkdruk aan de slag te gaan. U krijgt dat gepresenteerd en gaat de mogelijkheden voor uw OR onderzoeken aan de hand van een opdracht. Daarbij kijken we ook wat de rechten van de OR zijn, hoe u het thema werkdruk gaat inbrengen en welke strategie u gaat bewandelen.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300