Succesvolle OR-verkiezingen

Eens in de zoveel jaar kiezen werknemers hun OR-vertegenwoordigers. Maar hoe organiseer je die verkiezingen? En hoe werf je kandidaten? 

Tijdens de cursus krijgt u een draaiboek aangereikt met informatie en tips om uw verkiezingen in goede banen te leiden. Maar zeker zo belangrijk is het werven van kandidaten. Na deze dag weet u wat u kunt doen om collega's enthousiast te krijgen voor het OR-werk en de verkiezingen tot een succes te maken!

Programma

10:00 - 12:30

 • Start van de training

  Aankomst locatie

  • Toelichting op het programma
  • Huishoudelijke mededelingen
  • Kennismaking

  De voorbereiding

  We beginnen met een kort overzicht van de verkiezingsprocedure. Daarna maken we een eerste analyse van:

  • De pr en imago van de OR
  • Successen en speerpunten
  • Witte plekken in de organisaties

  Kandidaten werven

  Als we weten hoe veel kandidaten er minimaal nodig zijn kunnen we plannen gaan maken. We bekijken bestaand materiaal en denken na over onderdelen van een wervingscampagne. We staan stil bij de afstemming van de onderdelen en de betrokkenheid van bonden en bestuurder. Tot slot stellen we een kandidatenprofiel op.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:45

 • Vervolg programma

  De mondelinge benadering

  Alleen schriftelijke middelen voldoen niet, je moet collega’s aanspreken. We staan stil bij mogelijke weerstanden en oefenen kort in het aanspreken van een collega.

  Komt allen stemmen

  De kandidaten zijn er, nu kan er verkozen worden. We staan kort stil bij de verschillende manieren van stemmen en kiesstelsels. Als aanvulling op de wervingscampagne bedenken we manieren om de aandacht te vestigen op de verkiezingen.

  Actieplan

  Als afsluiting van de dag zet iedereen de ideeën en tips voor zichzelf op een rij als aanzet voor een actieplan voor de eigen OR.

15:45 - 16:00

 • Korte nabespreking en afsluiting