Strategisch sterker!

Uw organisatie heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Als OR wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen mee sturing geven. De benodigde kennis en vaardigheden hiervoor zijn niet automatisch in elke OR aanwezig. U wilt doorgroeien naar een OR die zowel intern als extern strategisch denkt en handelt om zo uw bijdrage op alle beleidsniveaus te vergroten.

Speciaal voor OR-leden, die strategisch sterker willen worden, biedt SBI Formaat vier modules aan die bijdragen aan het verkrijgen van meer invloed en het investeren in een constructieve overlegsituatie:

 1. Strategisch denken en handelen - 27 september 2018
 2. Strategisch netwerken en beïnvloeden - 8 november 2018
 3. Strategische gespreksvoering - 17 december 2018
 4. Strategisch onderhandelen - 7 februari 2019

In iedere training wordt intensief gewerkt met een acteur of een gastbestuurder. Hiermee worden de strategische competenties op bijzonder praktische wijze geoefend.

U kunt deelnemen aan één of meerdere afzonderlijke training(-en) of aan de gehele reeks. Neemt u deel aan de gehele reeks dan krijgt u gratis een e-coaching en een reflectiebijeenkomst aangeboden door SBI Formaat (avonddagdeel na 4e training).

Training 4: Strategisch onderhandelen

Met de training Strategisch onderhandelen leert u de belangen van de verschillende partijen in de organisatie bij een bepaald voorstel te onderscheiden en te gebruiken. U oefent in het goed opbouwen van contact met de verschillende partijen gedurende het onderhandelingsproces. U leert verschillende onderhandelingsstijlen toepassen met behulp van oefensituaties met een acteur en weet wanneer welke stijl effectief is.

Opleidingsdoelen:
 • Deelnemers hebben kennisgemaakt met de theorie van principieel (strategisch) onderhandelen.
 • Deelnemers kennen de onderhandelingsstijl van hun voorkeur.
 • Deelnemers kennen de fasen in een onderhandelingsproces en kunnen de fasen onderscheiden en toepassen.
 • Deelnemers kunnen door middel van de basisvaardigheden luisteren, samenvatten en doorvragen de belangen van de onderhandelingspartner vaststellen en erop inspelen.
 • Deelnemers hebben geoefend met onderhandelen.
Tijdens deze training werkt u aan de volgende competenties:
 • u kunt de eigen belangen en die van anderen in kaart brengen;
 • u weet hoe u een gesprek kunt voorbereiden; min. en max. streefpunten, BOZO en tactiek zijn afgesproken;
 • u maakt een keuze voor onderhandelen vanuit positie en vanuit belangen;
 • u herkent de fasen van een onderhandelingsproces en past deze toe;
 • u temporiseert het onderhandelingsproces en neemt ruimte om de achterban te raadplegen;
 • u durft zonodig de confrontatie aan te gaan en kan druk weerstaan.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de training sturen we een competentieprofiel op met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'overtuigingskracht' en ‘onderhandelen’. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:00 - 9:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

9:15 - 9:30

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Bespreking programma.

9:30 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Onderhandelen: laten we het meteen eens uitproberen!

  • Actieve onderhandelingsoefening waarbij u kennis maakt met uw eigen voorkeursstijl;
  • korte uitleg over onderhandelen en vragen n.a.v. de theorie;
  • oefenen met enkele situaties, mede aan de hand van de onderhandelingsvragen uit de theorie;
  • twee of drie casussen voorbereiden aan de hand van een checklist met het oog op de onderhandelingen met de ‘bestuurder’ (acteur die in de middag zal komen).

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:25

 • Middagprogramma

  Oefenen, oefenen, oefenen

  Onderhandelen: oefenen in de praktijk! We voeren een aantal onderhandelingsgesprekken met de ‘bestuurder’ en bespreken deze grondig na.

16:25 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500