Meer invloed als PVT

Na deze training van SBI Formaat heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) een visie op de eigen rol binnen het bedrijf. U hebt inzicht in de mogelijke strategieën die u in kunt zetten bij het overleg met de directie en de contacten met uw achterban. De PVT is in staat om bewuste keuzes te maken in plaats van mee te lopen met de waan van de dag.

Inhoud

 • Visie op medezeggenschap
 • Uitzetten van een strategie
 • Relatie van de PVT met de bestuurder
 • Contacten met de achterban
 • Praktijkvoorbeelden

Werkvormen

In de cursus wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw praktijk. Er is daarom veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, feedback en het leren van elkaar.

‘kiezen voor een eigen strategie’

Opleidingsdoelen:

 • De deelnemers hebben als PVT een missie en een visie op medezeggenschap binnen de eigen onderneming.
 • De deelnemers kennen een aantal mogelijke strategieën in het overleg met de bestuurder.
 • De deelnemers hebben, aan de hand van een eigen praktijksituatie, als PVT een strategie gekozen en uitgespeeld in een rollenspel.
 • De deelnemers hebben inzicht in strategisch communiceren met de achterban.
 • De deelnemers hebben aan de hand van een eigen praktijksituatie een mogelijke strategie gekozen in het communiceren met de achterban.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘resultaatgerichtheid’, 'levelvaardigheid' en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Aanvang van de cursus
  • Welkom.
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Doornemen van het programma.
  • Kennismaking.

  Missie, visie, doelen en strategie

  Met een korte inleiding leert u de begrippen missie, visie, doelen en strategie kennen en begrijpen. Deze begrippen lopen als een rode draad door deze cursus. U vormt de komende twee dagen een eigen missie en visie op de medezeggenschap in uw onderneming. Aan de hand van uw eigen praktijk kiest u doelen en bepaalt u een strategie voor het overleg met de bestuurder en de communicatie met uw achterban.

  Missie: wat zijn wij voor PVT?

  U werkt in uw eigen PVT-werk met uw missie. Wat bent u voor een PVT? Wat voor soort PVT heeft uw bedrijf of instelling nodig? Met behulp van een inspirerende opdracht formuleert u als PVT een missie die past bij uzelf en uw bedrijf of instelling. Iedere PVT presenteert tot slot kort de eigen missie aan de andere PVT-en.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Aanvang middagprogramma

  Visie: waar willen we heen als PVT?

  De tweede stap is het bedenken waar u als PVT over een aantal jaar wilt zijn. Wat wilt u bereiken op de langere termijn? Waar streeft u naar? Met een aantal hulpvragen komt u als PVT tot een gezamenlijke visie op de toekomst van uw PVT.

  Doelen: wat willen we bereiken als PVT?

  Vanuit uw missie en visie bepaalt u welke doelen u als PVT wilt bereiken ten aanzien van actuele zaken die in uw eigen organisatie of bedrijf spelen. U kiest een concreet onderwerp waar u als PVT mee aan de slag gaat in de nabije toekomst en dat u in deze cursus verder uit kunt werken. U presenteert uw onderwerp aan uw medecursisten.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:30

 • Strategie: hoe pakken we het aan?

  Met een korte inleiding leert u een aantal mogelijke strategieën kennen om te gebruiken in het overleg met de bestuurder: samenwerken, onderhandelen, vechten. Door het invullen van een speciaal hiervoor ontworpen test leert u wat uw eigen voorkeursstijl is in het voeren van overleg. Als PVT bepaalt u vervolgens met een paar hulpvragen wat in uw situatie de meest voor de hand liggende strategie zou zijn. Tot slot bereidt u een overlegvergadering voor over uw eigen onderwerp.

19:30 - 19:45

 • Afsluiting en einde van de eerste trainingsdag met aansluitend diner

  Terugblik en vooruitblik

  We kijken kort terug op de eerste dag en bespreken het programma voor de volgende dag.

Dag 2

9:00 - 12:30

 • Aanvang tweede trainingsdag

  Strategie in de praktijk: hoe voeren we het overleg met de bestuurder?

  Vandaag worden de strategieën in de praktijk gebracht. Iedere PVT probeert in een rollenspel de zelfgekozen strategie uit. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen is een acteur uitgenodigd om de rol van de bestuurder te spelen. Iedere PVT krijgt de gelegenheid te oefenen met het voeren van strategisch overleg met de acteur in de rol van bestuurder. U krijgt na afloop van de oefensituatie waardevolle feedback van de acteur en van uw medecursisten.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Strategie: hoe communiceren we met de achterban?

  U leert een theorie kennen uit de wereld van marketing en PR om uw eigen achterban te analyseren. Hoe ziet uw achterban eruit? Wat wilt u overbrengen? Wat verwacht uw achterban van de PVT? U past de theorie toe op uw eigen situatie: hoe wilt u communiceren over uw eigen onderwerp met uw collega’s? U bedenkt op welke manier u dat aan gaat pakken. Tot slot presenteert u deze aanpak aan uw medecursisten.

16:15 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500