De psychologie van het overtuigen

Als het gaat om overtuigen denken we direct aan het gebruik van redelijke, rationele argumenten. Echter, ons brein bestaat uit twee delen: in het ene deel maken we bewuste en weloverwogen keuzes, terwijl het andere deel besluiten neemt zonder dat we het door hebben. In deze training leert u zes technieken voor meer overtuigingskracht. Deze zes technieken richten zich op het onbewuste brein dat snel en automatisch beslissingen neemt aan de hand van simpele vuistregels. Ook als u uw manager ervan wilt overtuigen dat u (meer) tijd nodig heeft voor het OR-werk, komen deze technieken van pas.

Na deze training kent u de zes wetenschappelijk onderbouwde overtuigingstechnieken van Cialdini en kunt u deze herkennen en toepassen in uw (OR-)werk. Verder begrijpt u de werking van de hersenen tijdens beïnvloedingsprocessen en het belang van ontspanning en betrokkenheid. Tenslotte heeft u een korte presentatie gehouden waarin u de geleerde overtuigings- en beïnvloedingstechnieken toepast op een thema uit uw eigen (OR-)werkpraktijk.

De training duurt drie dagdelen met aansluitend een diner. 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300