Schrijven voor de achterban

Om als ondernemingsraad (OR) goed te functioneren is het van belang contact te hebben met de achterban; niet alleen om informatie te geven en verantwoording af te leggen, maar ook om op de hoogte te blijven van verschillende inzichten en gevoed te worden met nieuwe ideeën. Het vereist kennis en vaardigheden om de achterban daadwerkelijk te betrekken bij het OR-werk. Na deze cursus van SBI Formaat heeft u meer inzicht in het effect van verschillende communicatiemiddelen. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de schriftelijke communicatie: met praktische aanwijzingen en oefening op het gebied van het schrijven leert u uw teksten voor de achterban pakkend voor het voetlicht te brengen.

Inhoud

 • Het verschil tussen imago en identiteit.
 • Het contact met de achterban tot nu toe.
 • Communicatiemiddelen en -doelen.
 • Het schrijven van teksten voor de achterban:
  - pakkende (en gepaste) koppen
  - bondige inhoud
  - aantrekkelijke inhoud
  - heldere zinsbouw
  - juiste woordkeuze

Werkvormen

Korte inleidingen, discussies en schrijfopdrachten.

‘De achterban zit doorgaans niet te wachten op zinderende koppen, spetterende openingszinnen en knallende uitsmijters.’

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘overtuigingskracht’ en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

 

Programma

9:00 - 9:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst van de deelnemers met koffie/thee

9:15 - 10:00

 • Start van de cursus

  Met een aantal gerichte vragen over communicatie met de achterban maken we kennis van elkaar.

10:00 - 11:00

 • Inventarisatie van communicatiedoelen en- middelen

  Aan de hand van een checklist bepaalt iedere deelnemer voor zich welke communicatiedoelen in de komende periode aan de orde zijn en welke middelen daar goed bij passen. Vervolgens wordt bepaald over welk thema een ieder ’s middags een tekst wil schrijven.

11:00 - 11:15

 • Pauze

11:15 - 12:00

 • Schrijf maar raak

  De communicatie met de achterban verloopt ook schriftelijk. Als opstap naar theorie over het schrijven van verschillende teksten gaat u creatief schrijven.

12:00 - 12:30

 • Algemene regels bij het schrijven

  De deelnemers krijgen regels die gelden bij het opstellen van verschillende soorten tekst. In verschillende opdrachten wordt duidelijk waar een toegankelijke en aantrekkelijke tekst aan moet voldoen

12:30 - 13:30

 • Lunch

13:30 - 15:00

 • Algemene regels bij het schrijven (vervolg)

15:00 - 15:50

 • De inhoud en stijl van een tekst

  Aan de hand van de thema’s die de deelnemers ’s ochtends hebben gekozen, schrijft ieder een tekst. Deze teksten worden uitgewisseld en beoordeeld.

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300