PR van de OR

Een ondernemingsraad (OR) die goed communiceert weet wat er leeft bij de collega’s en laat hen weten hoe hij voor hun belangen opkomt. Na deze training van SBI Formaat kunt u uw OR-boodschap duidelijk laten overkomen. U onderscheidt uw achterban in verschillende groepen en bouwt een goede relatie met de achterban op. U weet mondelinge en schriftelijke communicatiemiddelen op de juiste wijze in te zetten en kunt een doordacht communicatieplan maken. Tenslotte communiceert u schriftelijk beter, zodat de boodschap overkomt.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘overtuigingskracht’ en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst, registratie van de deelnemers en koffie/thee

10:00 - 11:20

 • Hoe bereik ik de achterban?

  In het werk van OR en PVT is het vaak moeilijk om aan te geven hoe u voor de belangen van de achterban opkomt, welk resultaat u verwacht of heeft bereikt. Daarnaast is het niet eenvoudig te weten wat er leeft bij uw achterban en wat men van u verwacht. U leert hoe u de achterban kunt bereiken en hoe u kunt communiceren met de achterban.

  Aan de slag met het communicatieplan

  Succesvol communiceren, daar is over nagedacht! U kiest een onderwerp uit uw OR-praktijk waarover u wilt communiceren met de achterban en leert hoe u uw communicatie met de achterban kunt plannen en organiseren met een communicatieplan. Doel, doelgroep, middelen, tijdsplanning, etc. worden systematisch in kaart gebracht. We hebben ook aandacht voor de vele communicatiemiddelen, die er zijn. U krijgt een overzicht van mondelinge en schriftelijke communicatiemiddelen. We kijken wanneer u welke middelen kunt inzetten om (delen van) uw achterban te bereiken.

11:20 - 11:35

 • Pauze

11:35 - 12:35

 • Aan de slag met het communicatieplan (vervolg)

12:35 - 13:30

 • Lunch

13:30 - 14:50

 • Schrijven voor de achterban: een sterk OR-bericht

  De verschillende schriftelijke communicatiemiddelen worden kort besproken. Vervolgens gaat u aan de slag met het door u gekozen OR-onderwerp. Aan de hand van presentaties en oefeningen leert u kort, helder, toegankelijk en leesbaar schrijven. De voorbereiding, het doel van de boodschap, de keuze van de doelgroep, het maken van opvallende koppen en bondig schrijven zijn hierbij van belang.

14:50 - 16:20

 • Schrijven voor de achterban: een sterk OR-bericht (vervolg)

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300