Omgaan met ongewenst gedrag (PSA)

‘Voorkom agressie, geweld, intimidatie en pesten.’

Ongewenst gedrag komt te vaak voor, vaker dan je denkt. Je kunt er ziek van worden. En als er geen aandacht aan wordt besteed, wordt het alleen maar erger…… Tijden van reorganisaties en veranderingen zorgen voor een verharde sfeer op de werkvloer. Pesten op het werk, kleine pesterijen en concurrentie tussen collega’s. Wat kan de organisatie hieraan doen? Ook agressie van publiek, patiënten en klanten is aan de orde van de dag. Een goede werkgever, ondernemingsraad (OR) en vertrouwenspersoon maken er werk van.

Na het doorlopen van deze dag van SBI Formaat weet u wat ongewenst gedrag inhoudt, kent u de werkgeversverplichtingen over ongewenst gedrag uit de Arbowet en de mogelijkheden en rechten van de OR. U leert hoe een goed beleid inzake ongewenst gedrag eruit ziet en u heeft voor ogen hoe dat in uw organisatie het beste kan worden ingevuld.

Werkvormen

Er wordt afwisselend gewerkt met korte informatieblokken, discussie, individuele opdrachten en checklisten, vaak om het eigen organisatiebeleid te beoordelen.

Werkwijze

Gedurende deze dag wordt gewerkt met informatieblokken, afgewisseld met een film met praktijkvoorbeelden, korte discussieblokken en opdrachten. De opdrachten zijn veelal checklisten, waarmee de situatie in uw organisatie beoordeeld wordt. Dit zetten we vervolgens om in bruikbare ideeën om in uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Verzoek om mee te nemen

Graag informatie over het beleid van uw organisatie meenemen naar de training. Denk hierbij aan: de RI&E en bijbehorend plan van aanpak, medewerkerstevredenheidsonderzoek, agressiebeleid en/of de regeling vertrouwenspersoon. Dit maakt het mogelijk om bij opdrachten (nog) gerichter naar uw praktijksituatie te kijken.

Programma

9:30 - 9:45

 • Aankomst locatie

  De koffie en thee staan voor u klaar.

9:45 - 12:30

 • Start van de training

  Start van de training

  • Een korte kennismaking.
  • Huishoudelijke en praktische mededelingen.
  • Toelichting op het trainingsprogramma.

  Ongewenst gedrag

  De algemene kaders over ongewenst gedrag worden aangegeven:

  • Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er? Wat valt onder de term psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?
  • Welke verplichtingen heeft de werkgever in het kader van de Arbowet?
  • Hoe ziet een goed beleid over ongewenst gedrag eruit? Daarbij maken we onderscheid tussen ongewenst gedrag door externen en door collega’s onderling:
   • Wat kunnen een vertrouwenspersoon en klachtencommissie betekenen?
   • Hoe geef je inhoud aan anti-agressiebeleid? Waar moet je aandenken bij opvang en nazorg?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:05

 • Ongewenst gedrag in de praktijk

  We vervolgen het programmaonderdeel van de ochtend. Vervolgens maken we de vertaalslag naar uw eigen organisatie. U zet uw belangrijkste bevindingen en ideeën op een rij. Vervolgens bepalen we met welke ideeën u verder aan de slag gaat. Daarbij kijken we naar wat effectief is: welk idee biedt garantie op succes? Welk idee draagt bij om ongewenst gedrag uit te bannen en/of gewenst gedrag te stimuleren? Wat is als eerste nodig?

16:05 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300