Notuleren

In uw rol van (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad (OR) wordt er van u verwacht dat u bij de vergaderingen notuleert en de notulen uitwerkt. In de training ‘Notuleren kun je leren’ kunt u uw notuleerkennis opfrissen, verdiepen en/of verbeteren. Notuleren is een vaardigheid die te leren is en die u als u het eenmaal onder de knie heeft, wellicht ook nog werkplezier gaat opleveren.

Notuleren is een kwestie van heel goed luisteren en goed ordenen. U zult vast herkennen dat het soms een kippenhok is in een OR-vergadering en opmerkingen, vragen, suggesties, besluiten allemaal door elkaar lopen. Een goede voorzitter is in staat om besluitvorming te scheiden van beeld- en oordeelsvorming, maar ook u kunt hier een steentje aan bijdragen. Als u weet wat u wel en niet op notuleren in de vergadering, dan wordt notuleren een stuk eenvoudiger.

In deze training van SBI Formaat krijgt u praktische handvatten mee hoe u een goed en helder verslag kunt maken. Dit kan door u goed voor te bereiden op de vergadering en handig aantekeningen te maken tijdens de vergadering. Ook gaat u zelf aan de slag met notuleren en krijgt u feedback van anderen op uw aantekeningen en manier van verslaglegging.

Certificaat

In deze cursus werkt u aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'resultaatgerichtheid'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:00 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 10:00

 • Aanvang training

  Opening en kennismaking

  In welk bedrijf werkt u en wat is uw functie? Zit u pas in de OR of al jaren? Heeft u veel ervaring met het schrijven van verslagen of juist niet? Kortom: we maken kennis met elkaar.

10:00 - 10:30

 • Waarom schrijft u een verslag?

  Hoe beknopt of uitgebreid is een verslag? Wat is de functie van een verslag? Bespreking over de lengte van verslagen.

10:30 - 11:00

 • De voorbereiding

  In tweetallen denkt u na over de manier waarop een notulist zich kan voorbereiden op het maken van een verslag.

11:00 - 11:15

 • Korte pauze

11:15 - 12:00

 • Het volgen van de discussie

  Theoretische uiteenzetting over het volgen van de rode draad in de discussie en het maken van aantekeningen.

12:00 - 12:30

 • Een prettig leesbaar verslag

  Hoe maakt u heldere zinnen en hoe zorgt u voor een goedlopende tekst? Theorie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:00

 • Een prettig leesbaar verslag (vervolg)

14:00 - 14:45

 • Welke verslagvorm gebruikt u?

  U bestudeert fragmenten uit verschillende verslagen. Wat is kenmerkend voor elk stukje tekst?

14:45 - 15:00

 • Pauze

15:00 - 16:00

 • Het maken van een verslag

  Een DVD wordt vertoond, waarbij u aantekeningen maakt.

16:00 - 16:15

 • Afronding en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300