Master of Business Administration (MBA) voor de OR

Organisaties veranderen continu en vaak steeds ingrijpender. Er worden keuzes gemaakt over reorganisaties, samenwerkingsverbanden, investeringen, verhuizing, etc.. Als ondernemingsraad wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen, zodat u de besluitvoering van de organisatie kunt beïnvloeden en verbeteren. En de positie van de medewerkers kunt versterken.

Om vroegtijdig invloed uit te kunnen oefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie is het nodig dat uw OR een goed doordacht, onderbouwd en voorbereid verhaal heeft wanneer u met uw bestuurder in gesprek gaat. Onderdeel hiervan is het maken van analyses van het management- en organisatiebeleid, de keuzes die worden gemaakt en de risico’s die hierbij horen (riskmanagement). De ondernemingsraad ontwikkelt een eigen visie.

Eerst meedenken, dan grip krijgen en vervolgens mee sturing geven. Zo wordt u niet alleen betrokken bij de maatregelen, maar ook bij de analyse en het besluitvormingsproces. De OR kan hierdoor z’n meerwaarde aantonen en zo kan de organisatie samen met de medewerkers uitdagingen aangaan en overwinnen. Het gaat dus over invloed uitoefenen. Invloed van de OR op het beleid. Invloed van de organisatie op zijn toekomst.

Deze tweedaagse training van SBI Formaat stimuleert u om een eigen koers te varen en geeft de inhoudelijke basis om een kritische en gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. In de cursus ligt het accent op de inhoudelijke aanpak van strategieontwikkeling. Maar ook proactief werken en het onderkennen van de belangen die spelen komen aan bod. Ten slotte wordt de samenwerking met de bestuurder uitgelicht en krijgt u handvatten om de dialoog aan te gaan.

Voor deze training geldt dat u ter plekke uw eigen (financiële) stukken analyseert. Op grond hiervan stelt u een lijst met aandachtspunten op waarmee u binnen de medezeggenschap concreet aan de slag kunt.

Na de training

 • heeft u inzicht in de begrippen die bij strategisch beleid van toepassing zijn;
 • weet u hoe het proces van strategievorming werkt en welke aspecten uw speciale aandacht vragen;
 • kent u de externe ontwikkelingen in de branche waarin u werkzaam bent;
 • kunt u voorgenomen strategische besluiten kritisch toetsen op nut, noodzaak, (financiële) haalbaarheid, risico’s en personele gevolgen voor de organisatie;
 • heeft u de basisvaardigheden om het gesprek met de bestuurder te voeren over strategische keuzes.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:30

 • Kennismaking

  Een korte introductie, het programma doornemen en het maken van huishoudelijke afspraken.

  Strategische begrippen
  Strategisch beleid maakt gebruik van begrippen die nog wel eens voor verwarring kunnen zorgen. Wat is het verschil tussen missie, visie, strategie, waarden?

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Strategisch beleid: externe ontwikkelingen

  Om strategisch te kunnen sparren met de directie is het van belang de externe ontwikkelingen in beeld te hebben.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Strategisch beleid: interne ontwikkelingen

  Om strategisch te kunnen sparren met de directie is het van belang de interne ontwikkelingen in beeld te hebben.

19:20 - 19:30

 • Afronding en einde van de eerste cursusdag. Aansluitend diner.
Dag 2

9:00 - 12:30

 • De rol van de OR bij strategische vraagstukken

  Strategische vraagstukken kunnen grote impact hebben op de organisatie en de medewerkers. Hoe kan de OR invloed uitoefenen? En hoe kan de OR met strategische vraagstukken omgaan?

 • Start van de tweede cursusdag

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:20

 • Opstellen van een plan van aanpak

  Om strategisch te kunnen sparren met de directie is het van belang de kernonderwerpen goed voor te bereiden. We maken gebruik van het GROW-model.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500