Argumenteren

Goed kunnen argumenteren is belangrijk tijdens het overleg met de bestuurder. Wilt u als ondernemingsraad (OR) resultaten boeken dan moet u de bestuurder zien te overtuigen. Tijdens deze cursus van SBI Formaat leert u hoe u uw mening beter kunt onderbouwen, hoe u kunt inspelen op de redeneringen van een ander en daardoor successen behaalt. Ook leert u trucs herkennen en pareren, zoals het gebruik maken van cirkelredeneringen, het op de persoon spelen of blijven steken in algemene beweringen.

Inhoud

 • Soorten argumenten.
 • Welke argumenten zijn effectief?
 • Communicatiemodel KOEKIE en OEN.
 • Oefenen met argumenten.
 • Actieplan: toepassen in de eigen praktijk.

Werkvormen

Korte inleidingen, veel praktische oefeningen met feedback en maken van een persoonlijk actieplan.
 

Opleidingsdoelen

 • Kennis maken met verschillende soorten argumenten en hun doel.
 • Ervaren welke argumenten effectief zijn.
 • Oefenen met argumenteren.
 • Oefenen met argumenteren in het overleg.
 • Actieplanning maken: wat gaat u toepassen in de eigen praktijk?

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties 'oordeelsvorming' en 'overtuigingskracht'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

’Gelijk denken te hebben is iets anders dan gelijk krijgen.’

Programma

9:45 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie/thee.

10:00 - 10:30

 • Start van de cursus: programma en kennismaking

  Het motto van vandaag is: ”Weerwoord in het overleg”. Hoe gaat dat bij u?

10:30 - 12:30

 • Wat is het verschil tussen: mening - argument - feit?

  Een korte uitleg en vervolgens een oefening in het herkennen van het verschil tussen meningen, argumenten en feiten.

  Communicatie

  Argumenteren is communiceren. Wil een argument effectief zijn, dan is niet alleen wat men zegt belangrijk maar ook hoe men het zegt. Daarom een korte toelichting op ons communicatiemodel KOEKIE en OEN en wat vingeroefeningen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Aanvang middagprogramma

  Herkennen van fouten en trucs in argumentatie

  Inzicht ontwikkelen in het onderscheid tussen goede en slechte argumenten. Met behulp van een opdracht gaan jullie hiermee aan de slag.

  De argumenten in de vergadering

  Hoe kan men met behulp van argumenten de vergadering en de besluitvorming beïnvloeden? We gebruiken hierbij het BOB-model en de inzichten van de ochtend om hiermee te oefenen. We belichten steeds verschillende invalshoeken: wat is het verschil tussen feiten en meningen, sluit u zich aan bij de argumenten van de ander, kunt u de kern onder woorden brengen, wat is de structuur van een argumentatie, welke fouten en trucs gebruikt u?

  Oefenen van effectieve argumenten in de OR-context

  In de overlegvergadering is het een vereiste te achterhalen wat de OR en de bestuurder belangrijk vinden, wat beider criteria zijn. U oefent met elkaar hoe u criteria van de ander kunt ontdekken met behulp van (door)vragen. Vervolgens gaat u na hoe u daar in uw argumentatie gebruik van kunt maken. Ter voorbereiding op het volgende programmaonderdeel: de overlegvergadering.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:00

 • De overlegvergadering: Heeft u NU weerwoord?

  In het rollenspel “de overlegvergadering” wordt u de gelegenheid geboden de elementen van KOEKIE, OEN, doorvragen, BOB en effectief argumenteren in praktijk te brengen. Hoe geeft u weerwoord in deze Overlegvergadering? Feedback geven aan elkaar en tips verzamelen.

19:00 - 19:20

 • Persoonlijke actieplanning

  Ieder krijgt de gelegenheid voor zichzelf te bepalen wat wordt meegenomen van de dag. Wat kan men in de praktijk verder toepassen en wat is daarbij nodig?

19:20 - 19:30

 • Afsluiting en einde van de training met aansluitend diner

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300