Gevaarlijke stoffen en de rol van de ondernemingsraad

De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen krijgen steeds meer aandacht, zowel via de media als vanuit de Inspectie SZW. In 2018 staat dit thema zelfs centraal bij het ministerie van SZW. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan verstrekkende gevolgen hebben, zowel op de korte als op de lange termijn. Denk aan eczeem, longaandoeningen en kanker. Alle reden dus om hier als OR een rol in te pakken.

In deze training staan we stil bij de belangrijke informatiebronnen voor de OR, zoals de risico-inventarisatie en het toxische stoffenbeleid van het eigen bedrijf. Daarnaast zoomen we in op de mogelijkheden die de OR heeft om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan een gezondere en veiligere werkomgeving.

Doelstellingen van de cursus:

Na het doorlopen van de training heeft u:

 • Kennis van de wet en regelgeving rond de blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 • Inzicht in het beleid van de eigen organisatie op het gebied van gevaarlijke stoffen;
 • Invulling kunnen geven aan de rol van de OR.

Werkwijze in deze cursus:

In deze cursus wordt onder meer gewerkt met:

 • Korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten en discussieblokken;
 • Individuele opdrachten en groepsopdrachten, vaak aan de hand van checklisten waarmee u diverse onderdelen van het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen in uw bedrijf kunt beoordelen.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 12:30

 • Start van de cursus

  De start van de cursus bestaat uit:

  • Een korte kennismaking;
  • Mededelingen van huishoudelijke aard;
  • Toelichtingen op het cursusprogramma.

  Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  Aan de hand van een checklist nemen we de situatie in het eigen bedrijf rond gevaarlijke stoffen door.

  Wet-/regelgeving en beleid gevaarlijke stoffen

  Aan de hand van een presentatie nemen we de regelgeving rond gevaarlijke stoffen door. U maakt kennis met relevante (digitale) informatiebronnen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:05

 • Aanvang middagprogramma

  Hoe zit het bij u in het bedrijf?

  Op basis van de informatie van vanmorgen maken we de vertaalslag naar de situatie binnen het eigen bedrijf. Wat is er geregeld op het gebied van gevaarlijke stoffen? Is er beleid? Zijn er beroepsziekten?

  Rol van de OR

  De OR zet op een rij welke stappen op korte termijn genomen moeten worden op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit met de informatie uit de wet en regelgeving en het niveau van het beleid gevaarlijke stoffen in het eigen bedrijf als uitgangspunt. Uiteraard binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de OR.

16:10 - 16:15

 • Evaluatie en einde van de cursusdag

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300