Team Vervoer en Logistiek organiseert een inhoudelijk evenement, op Landgoed Zonheuvel, speciaal voor OR's van wegtransportbedrijven.

Het event is verschoven naar het najaar.

Tijdens dit evenement zullen er 4 interessante onderwerpen aan bod komen.

Digitale bijrijder of analoge bijzaak?

Steeds meer apparaten en digitale systemen zien toen op jou en  jouw werk als chauffeur. Het lijkt, alsof de chauffeur als mens bijzaak is geworden. Over nut en noodzaak van al die digitale systemen lopen de meningen nogal uiteen en inmiddels zijn er (digitale) bibliotheken over volgeschreven. Jan Faasse schreef er onlangs, in samenwerking met de FNV, een  heldere scriptie over.  

Eén ding staat hoe dan ook vast: de digitale bijrijder is een niet meer weg te denken component geworden van jouw leven  als chauffeur. Vanzelfsprekend is er wet- en regelgeving , waaraan de digitale cabinegenoot moet voldoen, maar hoe zit het met jouw rechten (en plichten)? Tijdens deze dag wordt je daarin, gelukkig zonder bijrijder, wegwijs gemaakt! Óók als Ondernemingsraad!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht. Deze verordening volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit 2001 op. Dat lag (en ligt) nogal voor de hand. Sinds 2001 zijn de mogelijkheden, om digitaal persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken enorm toegenomen, zowel in aantal als in mate van verfijning. Parallel daaraan zijn dus ook de mogelijke ongewenste neveneffecten toegenomen.

De AVG heeft, net als de oude wet, tot doe, om het individu te beschermen tegen mogelijke misbruik van zijn of haar persoonsgegevens, maar sluit beter aan op de praktijk van vandaag en morgen. Daarmee is de regelgeving duidelijk verbeterd, maar ook ingewikkelder geworden. Je wordt weg gewezen in de AVG èn de rol van de ondernemingsraad wordt besproken. Je kunt nu eenmaal niet zorgvuldig genoeg met mensen omspringen. En: overtredingen en onzorgvuldigheden kunnen voor de onderneming kostbare gevolgen hebben.  Aan de hand van een aantal stellingen wordt je in staat gesteld, jouw positie in te nemen!

Cao Beroepsgoederenvervoer

De nieuwe cao is alweer een poosje van kracht. Ten opzichte van de oude cao zijn er wat zaken veranderd. Je hoort, welke dat zijn, wat ze voor jou  persoonlijk betekenen, maar ook voor de organisatie. Vanzelfsprekend komt ook de rol van de Ondernemingsraad aan de orde.  Wat kun je verwachten?

Je hebt zicht op de mogelijkheden van de cao en bent in staat, ze te benutten! 

Individueel Keuzebudget, invloed op werktijden 

De cao biedt mogelijkheden, om te ontwikkelen. In eigen vakgebied, maar ook daarbuiten. Je hebt er een eigen budget voor. Klinkt aantrekkelijk, net als de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op werktijden. Wat zijn de mogelijkheden precies, hoe werken ze en welke rol is er voor de OR weggelegd? Hoe geeft de OR daar praktisch en effectief invulling aan?  Je kunt ermee aan de slag, na 1 juni! 

 

Iets voor u?

Cao-partners  en overheid stellen, zo lijkt het, de chauffeur meer centraal dan ooit. Dat is zowel leuk als lastig. De cao biedt de (individuele) medewerker mogelijkheden, die er eerder niet waren. De overheid zet de bescherming van jouw persoonlijke gegevens veel nadrukkelijker op de kaart, dan voorheen.  Erg plezierig, maar ook best ingewikkeld. Voor jou als chauffeur, maar ook voor de ondernemingsraad, die in gesprek is met de ondernemer.

Kom naar het evenement en ontwikkel je kennis!

Wij stellen je graag voor aan team Vervoer en Logistiek >


*Bijvoorbeeld: voor 3 deelnemers betaalt u slechts € 450,- i.p.v. € 540,-

Programma

9:00 - 9:30

 • Ontvangst

9:30 - 10:00

 • Opening
  • Digitale bijrijder door Jan Faasse

10:30 - 11:00

 • Pauze

11:00 - 12:30

 • Workshopronde 1
  • Privacy

12:30 - 13:30

 • Middagpauze

13:30 - 14:15

 • CAO plenair

14:15 - 15:00

 • Workshopronde 2
  • Invloed op werktijden
  • Individueel keuzebudget

15:00 - 15:45

 • Afsluiting

15:45

 • Borrel