De werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingegaan. Met de werkkostenregeling zijn afzonderlijke regelingen voor belastingvrije vergoedingen, zoals de fiets van de zaak, fitnessregeling, de thuiswerkplek, het kerstpakket, het personeelsfeest, etc. vervallen. En de vrije ruimte is bijgesteld van 1,5% naar 1,2%. Dat komt onder andere doordat het fiscale onderscheid tussen computers, tablets en smartphones is verdwenen.
Wijzigingen binnen de werkkostenregeling hebben vaak behoorlijke financiële consequenties, maar bieden ook mogelijkheden en kansen. Welke gevolgen hebben wijzigingen voor uw organisatie? Moet het arbeidsvoorwaardenpakket worden aangepast?

Na deze dag heeft u het antwoord op deze vragen, kunt u de situatie in uw organisatie inventariseren, kent u alternatieven en bent u op de hoogte van de rol van de OR.

Je leert:

 • De in en outs van de werkkostenregeling kennen.
 • De gevolgen van wijzigingen in de werkkostenregeling voor uw organisatie in kaart te brengen.
 • Een beeld te vormen van de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.
 • Kansen te benoemen die de regeling biedt voor de OR. De rol van de OR in het proces te benoemen.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competentie 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competentie staat.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Start van het programma

  We beginnen met huishoudelijke mededelingen en bespreken van het programma.

  De werkkostenregeling

  In de werkkostenregeling kunnen belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen worden gedaan tot 1,2 procent van de loonsom. In de regeling is opgenomen welke arbeidsvoorwaarden daaronder vallen, waar vrijstelling voor is verleend en welke vergoedingen op nihil gewaardeerd mogen worden.

  U leert de inhoud van de werkostenregeling kennen:

  • Wat is de forfaitaire ruimte?
  • Welke arbeidsvoorwaarden vallen daaronder?
  • Welke zijn vrijgesteld van belasting of worden nihil gewaardeerd?
  • Wat houdt de 80% eindheffing in?

  Invoeren werkkostenregeling

  U leert:

  • Wat is arbeidsrechterlijk de ruimte om arbeidsvoorwaarden te wijzigen?
  • Welke ruimte biedt de CAO?
  • Wat is de rol van de OR?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Aanvang middagprogramma

  Uw eigen situatie

  Om gevolgen van wijzigingen in te kunnen schatten is een analyse nodig. Inzichtelijk moet worden welke regelingen er nu zijn voor welke groepen van werknemers en wat dat kost. Daarmee kan een vergelijk worden gemaakt met de kosten onder de gewijzigde regeling. Op basis van enkele praktijkvoorbeelden leert u wat deze vergelijking inhoudt en waar knelpunten kunnen liggen.

  Alternatieven en rol OR

  Wijzigingen in de werkkostenregeling kunnen aanleiding zijn voor de directie om versoberingen door te voeren. Alleen aandacht voor kostenbeheersing kan ook leiden tot een onevenwichtig pakket. De OR kan hier alternatieve arbeidsvoorwaardenregelingen aanreiken.
  U leert:
  Mogelijkheden kennen die de werkkostenregeling biedt voor arbeidsvoorwaarden en eigen uitgangspunten te benoemen.

  Evaluatie van de cursus

  De cursus wordt afgesloten met een korte evaluatie.

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300