Bestuurder en medezeggenschap

Als directeur, lid van het managementteam of HR-manager wilt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van medezeggenschap. Leg hiervoor de basis in deze open training van SBI Formaat en wissel ook ervaringen uit met andere deelnemers.

De meerwaarde van medezeggenschap ontstaat als ondernemingsraad en bestuurder in gelijkwaardig overleg elkaars deskundigheid en belangen respecteren. De bestuurder brengt het algemeen organisatiebelang in, de ondernemingsraad legt extra nadruk op het werknemersbelang en brengt de deskundigheid in van de ‘werkvloer’. Wordt deze meerwaarde binnen uw organisatie nog niet bereikt? Komt uit het overleg met de OR niet wat u ervan had verwacht?

Voor een optimale en goed functionerende medezeggenschap is een goede werkrelatie tussen bestuurder en OR noodzakelijk. Het is daarbij van belang dat u zowel de bevoegdheden van de OR als uw eigen rechten en plichten kent. U moet inzicht hebben in de verschillende rollen die de partijen kunnen spelen en helder hebben welke verwachtingen een ieder heeft en deze op elkaar afstemmen. Bestuurder en ondernemingsraad zijn dus gebaat bij een goede overlegsituatie om te komen tot een constructieve medezeggenschap binnen de organisatie.

Na deze training beschikt u over bredere en beter hanteerbare kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). U kent de spelregels en kunt met heldere werkafspraken de effectiviteit en de kwaliteit van de medezeggenschap in uw organisatie verbeteren. U hebt vastgesteld wat de OR van u mag verwachten en wat u van de OR verwacht. Centraal staat hoe u overleg met de ondernemingsraad in goede banen kunt leiden en welke verschillende vormen er zijn om dit overleg aan te pakken. Onder begeleiding van een acteur heeft u gericht gewerkt aan uw gesprekstechniek, waarbij u feedback krijgt op gedrag en effectiviteit van de trainer en de overige deelnemers. Ten slotte heeft u inzicht in de relatie tussen bedrijfscultuur en overlegsituaties.

Deze trainingsmiddag/avond wordt afgesloten met een diner.

Programma

13:30 - 14:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

14:00 - 16:30

 • Start van het programma

  Start van de middag/avond

  Afhandelen van organisatorische zaken. Introductie programma. Kennismaking aan de hand van persoonlijke prioriteiten op het vlak van medezeggenschap.

  Het wettelijk kader

  Gemiddeld genomen zijn ondernemingsraadleden beter thuis in de Wet op de Ondernemingsraden dan bestuurders. Goed om daar verandering in aan te brengen. Zeker zo interessant als de kaders zelf zijn de achterliggende principes die bepalend zijn geweest in de totstandkoming van de wetgeving.

  Omgaan met het wettelijk kader: van theorie naar praktijk

  Het wettelijk kader markeert als het ware de lijnen van het veld waarbinnen het spel van overleg gespeeld wordt. Er is ruimte om hier zelf een (creatieve) invulling aan te geven.

  Typering van de overlegcultuur

  Vanwege de ruimte die het wettelijk kader laat, kunnen betrokkenen bij het overleg binnen een organisatie (directeur/bestuurder, P&O, OR, medewerkers) heel verschillende rollen spelen. Welke overlegcultuur heerst binnen uw organisatie? U krijgt een overzicht van de verschillende rolinvullingen die mogelijk zijn en bepaalt welke rolinvulling in uw situatie gewenst is.

16:30 - 17:00

 • Pauze en snack

17:00 - 18:50

 • Vervolg programma

  Gedrag in overlegsituaties: eigen casuïstiek

  Los van kaders en overtuigingen bepalen gedrag en gedragspatronen wat er werkelijk gebeurt in overlegsituaties. Het is nuttig om hierbij stil te staan en te ontdekken waar winst te behalen valt.
  Met een acteur verkennen we de wisselwerking tussen uw gedrag en dat van de OR. U adviseert elkaar over mogelijke verbeteringen.

  Terug naar uw organisatie

  U maakt een concrete vertaalslag naar uw eigen overlegsituatie en leert omgaan met verwachtingen (van u en uw OR).

18:50 - 19:00

 • Afsluiting en aansluitend diner

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500