Basiscursus PVT

U krijgt inzicht in de rol en positie van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) in uw bedrijf of organisatie. Aan het eind van de cursus van SBI Formaat kent u de taken en bevoegdheden van de PVT. Bovendien beschikt u over vaardigheden om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. De eigen situatie is zoveel mogelijk uitgangspunt van de training.

Inhoud

 • Bevoegdheden van de PVT, uit de WOR en Arbowet.
 • Organisatie en werkwijze PVT.
 • Communicatievaardigheden: vergaderen.
 • Het maken van een werkplan.

Werkvormen

Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals: individuele en groepsopdrachten, bespreking van praktijkvoorbeelden, inleidingen, oefeningen en discussie. U krijgt niet alleen kennis aangereikt maar u ook de gelegenheid om te oefenen en ervaringen met nieuwe leden van andere personeelsvertegenwoordigingen uit te wisselen.

Inleiding programma

Als PVT-lid komt er veel op u af. Het is belangrijk te weten wat de taak van de personeelsvertegenwoordiging is en welke mogelijkheden de PVT heeft om tot resultaten te komen.  Deze cursus gaat over de taken en bevoegdheden van de PVT. U leert hoe een PVT het werk kan organiseren en onderwerpen aan kan pakken. We staan stil bij de basisprincipes van effectief vergaderen. U krijgt een verdieping op het thema Arbobeleid in uw organisatie en de rol van de PVT hierbij.

Leerdoelen

Na afloop van deze training:

 • Weet u wat de positie, taken en bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging inhouden.
 • Heeft u een beeld van de organisatie en werkwijze van een PVT.
 • Kunt u de basisprincipes van effectief vergaderen benoemen.
 • Weet u wat de rechten, bevoegdheden en rol van de PVT is bij het Arbobeleid in uw organsiatie.
 • Heeft u een basis voor een werkplan van uw PVT.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘analytisch vermogen’ en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

Dag 1

9:45 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:45

 • Aanvang ochtendprogramma

  Start van het programma

  Kennismaking, huishoudelijke mededelingen, bespreken van het programma en verwachtingen van de training.

  De positie van de personeelsvertegenwoordiging (PVT)

  De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft de PVT een aantal rechten en bevoegdheden om de medezeggenschap vorm te geven. Basiskennis van de WOR is nodig om de koers van de PVT te bepalen. Belangrijker nog voor de koers die u uitzet is de positie die de PVT binnen het bedrijf inneemt. Beide, zowel de wet als de positie van de PVT krijgen vanochtend de aandacht in discussie, oefening en theorie.

12:45 - 13:45

 • Pauze en lunch

13:45 - 15:00

 • De positie van de PVT (vervolg)

15:00 - 17:00

 • Organisatie en werkwijze van de PVT

  Een PVT kan pas echt aan de slag gaan als de eigen organisatie goed op poten staat. Nieuwe PVT-leden dienen inzicht te hebben in de mogelijkheden die er zijn om het PVT-werk te organiseren. Daarom aandacht voor de praktische werkwijze van de PVT. Een aantal concrete zaken komt aan de orde, zoals:

  • De organisatie van vergaderingen en taakverdeling;
  • Tijd, geld en deskundigheid;
  • Het contact met de bestuurder;
  • De communicatie met de achterban.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Vergaderen en het belang van goede communicatie

  Een belangrijk onderdeel van het PVT-werk bestaat uit vergaderen. De PVT komt zelf regelmatig bijeen in een PVT-vergadering en daarnaast zijn er de Overlegvergaderingen (OV) met de directeur. In dit programmaonderdeel behandelen we de voorbereiding van de vergadering en de techniek van het vergaderen, zowel aan de hand van theorie als oefeningen.

19:20 - 19:30

 • Afsluiting en einde van de eerste trainingsdag met aansluitend diner

  Evaluatierondje en doornemen programma volgende dag.

Dag 2

9:15 - 12:30

 • Aanvang tweede trainingsdag

  De PVT en arbeidsomstandigheden

  Na vanochtend kent u de belangrijkste eisen die de Arbo-wet stelt aan het arbobeleid binnen uw onderneming. We hebben de rol van de PVT daarin besproken en een scan gemaakt van het arbeidsomstandighedenbeleid in uw organisatie. We ronden dit programmaonderdeel af met speerpunten van uw PVT met betrekking tot arbozaken in uw eigen organisatie.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Aanvang middagprogramma

  Plan van aanpak

  Vanmiddag zetten we alles wat u deze twee dagen gehoord, bedacht en besproken hebt op een rij. Op een gestructureerde manier legt u de basis voor het werkplan van uw eigen PVT.

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500