Arbo en duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten langer werken en kunnen ook steeds minder eenvoudig stoppen met werken voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Aandacht voor arbeidsomstandigheden is dan ook geboden om mensen in staat te stellen gezond door te kunnen werken. Binnen deze training kijken we naar de instrumenten van het arbeidsomstandighedenbeleid die gebruikt kunnen worden om met plezier tot aan het pensioen te kunnen werken.

Nederland vergrijst en werknemers moeten langer werken. Om dit langer werken te realiseren en te voorkomen dat werknemers eerder uitvallen, moeten bedrijven aandacht hebben voor de fysieke en psychische verschillen in diverse leeftijdsgroepen. Dit kan geregeld worden door een goede Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en een goed ziekteverzuimbeleid, waarbij kritisch gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen. De medezeggenschap heeft hier een belangrijke rol in: u heeft instemmingsrecht op deze terreinen.

Na afloop van deze dag weet u hoe het arbeidsomstandighedenbeleid moet worden ingericht. U weet welke eisen gesteld worden, waar u naar moet kijken en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Inhoud

 • Arbo-beleidsinstrumenten (RI&E, PAGO en ziekteverzuim) en duurzame inzetbaarheid.
 • Arbeidsrisico’s en leeftijdsfasen.
 • De belasting van verschillende beroepen.
 • Een praktisch OR-aanpak.

Leerdoelen

De deelnemers:

 • kennen de verschillende elementen van duurzame inzetbaarheid;
 • kennen de invloed van arbeidsomstandigheden op duurzame inzetbaarheid;
 • weten welke instrumenten ingezet kunnen worden in het kader van duurzame inzetbaarheid;
 • kennen maatregelen om de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers te beïnvloeden;
 • kunnen de invloed van de RI&E en PMO vertalen in een aanpak voor de eigen organisatie.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

9:30 - 12:30

 • Start van de cursus

  Kennismaking, toelichting op het programma en huishoudelijke mededelingen.

  Inleiding duurzame inzetbaarheid

  Waarom moet er beleid voor duurzame inzetbaarheid komen en wat is dan het doel? We bekijken de context van duurzame inzetbaarheid en zoemen in op de verschillende elementen. We doen dit aan de hand van persoonlijke stellingen en concrete opdrachten.

  Duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden

  De inzetbaarheid van medewerkers hangt samen met fysieke en mentale gezondheid. Hierbij spelen goede arbeidsomstandigheden een grote rol. We gaan in op de relatie tussen arbo en duurzame inzetbaarheid.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Vervolg middagprogramma

  Duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden

  Op basis van de informatie uit het ochtendprogramma nemen we het niveau van het arbo- en vitaliteitsbeleid van uw eigen organisatie onder de loep. We doen dit aan de hand van een kwaliteitsmeter. Op basis hiervan bepaalt u wat de sterke en zwakke kanten zijn van het beleid van uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

  Best practices

  We bespreken een aantal ‘best practices’. We gaan in op wat verschillende bedrijven en organisaties de afgelopen jaren hebben opgepakt op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

  Prioriteiten stellen

  Vandaag hebben we gezien dat je vanuit verschillende invalshoeken aan de slag kunt gaan met duurzame inzetbaarheid en dat dit afhankelijk is van de situatie in het eigen bedrijf. We sluiten deze dag af met het opstellen van de belangrijkste actiepunten voor de OR.

16:15

 • Afsluiting en einde van de cursus

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300