Programma voor de 5-daagse Pensioen in Zicht-training

De eerste drie dagen van de training zal samenlopen met het programma van de 3-daagse training.
De training begint met een kennismaking en er wordt stil gestaan bij de behoefte en wensen van een zinvolle invulling tijdens het pensioen. De metafoor van de WorkLife Castle wordt geïntroduceerd, aan de hand van de kamers van het kasteel wordt het programma verder ingericht. De dag sluiten we af in de lichaamskamer. Waar ligt bij u de uitdaging om goed te zorgen voor lichaam en geest?

De volgende dag begint met een wandeling, tijdens deze activiteit wordt er nagedacht over wat uw leven voor u inhoudt. Wat geeft het leven zin? Wanneer leidt u een zinvol leven? Eenmaal terug in het hotel wordt er ingegaan op het maatschappelijk actief blijven en de vrijetijdsmarkt; alles wat u doet omdat u het leuk vindt. Door een notaris wordt in de avond de workshop Nalatenschap verzorgd.

De ochtend van de derde dag staat in het teken van de digitale wereld. Het dagelijks leven speelt zich steeds vaker op internet af. De digitale wereld maakt veel zaken makkelijker én leuker. In de middag gaan we het hebben over sociale netwerken, u brengt uw eigen netwerk in kaart. Welke relaties geven u energie en welke relaties kosten u energie? Aan het einde van de drie dagen nemen we afscheid van de deelnemers van de 3-daagse training.

Op de vierde trainingsdag gaan we terug naar de vrije tijdskamer en relatiekamer. Er wordt dieper ingegaan op de thema’s toekomstdromen en sociale netwerk. In de keuken bespreken we de taakverdeling in en om het huis. Wat zijn nu de patronen? En wat gaat er veranderen? In de middag staat een leuke excursie gepland, afhankelijk van de locatie van de accommodatie.

Aan het einde van de vijf dagen, gaan we de balans opmaken en bespreken we de toekomstplannen. We kijken terug op de kamers in het kasteel en nemen afscheid van elkaar.

In de vijfdaagse PiZ-training komen de volgende thema’s aan bod

 • Afscheid nemen van werk
 • Gezond en fit ouder worden
 • Zinvol leven na je pensioen
 • Vrije tijd
 • Workshop Nalatenschap
 • Workshop Digitale wereld
 • Relaties
 • Verdieping thema vrije tijd
 • Verdieping relaties en communicatie
 • Een ontspannen en interessant vrijetijdsprogamma (afhankelijk van locatie en seizoen verschillend)
 • Meer tijd om te reflecteren op de thema’s die aan de orde zijn geweest. Dat maakt dat de impact van de vijfdaagse training groter is
 • ​De balans opmaken en toekomstplan