Persbericht 3
Thema: artikel 24 en de toezichthouder

Doorn, 11 april 2016

37% van de OR’s overlegt minder vaak met de bestuurder dan wettelijk vastgelegd
Artikel 24 van de WOR wordt slecht nageleefd

Volgens artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de OR minimaal twee keer per jaar met de bestuurder spreken over de algemene gang van zaken van de onderneming. Vanuit het informatierecht staan er dan in elk geval financiële en personele onderwerpen op de agenda. Tevens moet in dit overleg worden aangegeven welke advies- en instemmingsplichtige besluiten er in voorbereiding zijn en wanneer de ondernemingsraad door middel van een advies- dan wel instemmingsaanvraag bij deze (voorgenomen) besluiten betrokken wordt.
Een belangrijk overleg, dat dus minimaal 2x per jaar moet plaatsvinden. Bij 20% van de ondernemingsraden wordt dit overleg echter maar 1x per jaar gehouden en bij 17% zelfs helemaal nooit.

Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Verder blijkt dat als dit overleg wel plaatsvindt, de toezichthouder vaak ontbreekt. Van de 59% van de ondernemingsraden waar minimaal 1x per jaar een artikel 24 overleg is geweest en die een toezichthouder hebben, geeft maar liefst 43% aan dat de toezichthouder nooit aanwezig is bij een algemene-gang-van-zaken-vergadering.
Wat veel mensen niet weten, is dat de WOR ook voorschrijft dat (een vertegenwoordiger van) de toezichthouder aanwezig dient te zijn bij een overlegvergadering tussen bestuurder en OR wanneer een adviesaanvraag wordt besproken. Het blijkt dan ook dat dit maar zeer weinig gebeurt. In 74% van de gevallen is de toezichthouder nooit aanwezig en slechts 4% van de OR’s geeft aan dat de toezichthouder altijd aanwezig is bij de overlegvergadering wanneer een adviesaanvraag wordt besproken.
Tenslotte is er ook weinig direct contact tussen ondernemingsraad en toezichthouder. Zo geeft 33% van de ondervraagden aan nooit informeel contact te hebben met de toezichthouder.

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de pers:

Hier treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema ‘artikel 24 en de toezichthouder’ uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl of
drs Simone van Houten-Pilkes MMO 06 - 525 99 039 of simone.van.houten@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de ‘Nacht van de MZ’ die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.
SBI  Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl