Wij ontwerpen een aanpak die aansluit bij de voorliggende situatie.
Op basis van een eerste gesprek ontwerpen wij met u een traject dat u in staat stelt uw rol als OR op een goede manier invulling te geven.
Soms volstaat een eenmalig consult, soms is er meer nodig. U ontvangt van ons een offerte met daarin een duidelijke opdrachtformulering.
Onze adviseurs werken op basis van een dagdeeltarief. Wij declareren altijd precies wat wij hebben uitgevoerd. Niets meer en niets minder.
Wij maken graag kennis met uw organisatie en bestuurder. Dat is nodig voor een goede advisering. Vooraf maken wij een inschatting van het tijdsbeslag. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan spreken wij dat vooraf af. Mocht er minder tijd nodig zijn, dan betaalt u alleen de tijd die is besteed.