ondernemingsraad informatie organisatie klankbordgroep sbi formaat

Een ondernemingsraad wil zich graag voeden met informatie uit alle geledingen van de organisatie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Met het oprichten van een klankbordgroep zorg je er als OR voor dat je altijd een informatiebron hebt om uit te putten. Maar hoe kom je aan een goede klankbordgroep en wat je verwacht je van de leden?
Daarover gaat de training ‘Het opzetten van een klankbordgroep’.
Tijdens de training, die een dag duurt, komen de volgende thema’s aan de orde:
Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?

  • Wat verwachten we van de leden van de klankbordgroep?
  • Wat is de gewenste samenstelling van de klankbordgroep?
  • Hoe houden we contact met de klankbordgroep?
  • Hoe werven we de juiste personen voor de klankbordgroep?

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan vrijblijvend contact op met SBI Formaat, Camiel Schols: camiel.schols@sbiformaat.nl of 0343-473333.