Morgen

Samen met Ondernemingsraden, probeer ik te bereiken dat werknemers in staat worden gesteld zo veel mogelijk beslissingen te nemen over en in hun eigen werksituatie. Bij ontwikkelingen binnen de organisatie, waarbij de OR betrokken is, is dit een belangrijk ijkpunt.

In mijn cursussen staat de dagelijkse praktijk van de OR altijd centraal. Inleidingen en oefeningen sluiten daar op aan.

Vandaag

Ik ondersteun vooral OR’en in het beroepsgoederenvervoer, het personenvervoer, de havens en de logistieke dienstverlening.

Die ondersteuning kan bestaan uit het geven van “een traditionele cursus”, met een mix van kennis, inzicht en vaardigheden.

Daarnaast kan ik adviseren en OR’en begeleiden bij (complexe) advies- en instemmingsaanvragen. Het structureren van de kennis en ervaring die in de OR aanwezig is, is daarbij een belangrijke pijler.

Mijn inhoudelijke specialisaties liggen o.a. op het gebied van: arbeidstijden en roosters, aanbestedingen in het personenvervoer en kennis van sectoren waar ik voornamelijk cursus geef.

Gisteren

Na verschillende studies, waarbij ik als (parttime) buschauffeur in het streekvervoer heb gewerkt, ben ik na een post-HBO-opleiding, in het opleiders-/adviseurswerk voor OR’en terecht gekomen.

Bij de rechtsvoorgangers van SBI Formaat heb ik ruim zeven jaar in de OR gezeten. Niet alleen leuk om te doen, maar ook heel belangrijk voor mijn verdere ontwikkeling in mijn vak als opleider/adviseur.

Momenteel ben ik binnen SBI Formaat één van de vertrouwenspersonen.

Opleidingen
  • MULO
  • HAVO
  • HBO-opleiding personeelswerk
  • Kandidaatsexamen politicologie
  • Doctoraalfase Planologie ( net niet afgemaakt, want de mogelijkheid om TOM-opleiding te volgen)
  • Post-HBO-opleiding voor Trainer Opleider Medezeggenschap (TOM)