Morgen

Mijn ambitie is dat ik bijdraag aan de bewustwording van mensen in allerlei werk- en levenssituaties. Ik wil ze graag helpen de handvatten te vinden, waarmee ze hun eigen waarde leren zien. Zo begrijpen ze beter hoe ze iets kunnen bijdragen aan de doelen waarin ze geloven of verandering brengen in situaties die daar om vragen. Mijn droom is dat mensen handelen vanuit het besef dat we elkaar nodig hebben en dat hun eigen bijdragen onmisbaar is bij het werken aan een leefbare wereld, te beginnen bij de eigen leef- en werkomgeving.

Vandaag

Mijn thema’s:
 • De basis: erkenning, je mag er zijn zoals je bent, het draait om mensen;
 • De richting: wat drijft je, terug naar de bedoeling;
 • Op koers blijven: leven in balans, zowel in werk als privé;
 • Zingeving: wat geeft jou leven zin, als je stopt met werken of midden in het drukke leven;
 • Medezeggenschap: waardevolle investering of weggegooid geld;
 • Samenwerken: meer dan de optelsom der delen.
Mijn branches:
 • Overheid: met name bij defensie werk ik graag en veel met Medezeggenschapscommissies in de verschillende defensieonderdelen en in alle lagen van de organisatie. Waar ik me graag op richt is het genereren van verbinding met de verschillende stakeholders. Het resultaat is toenemende effectiviteit, betrokkenheid en gezamenlijkheid in verandertrajecten, samen optrekken bij het ontwikkelen van toekomstbestendigheid van de bedrijven en een goede werkplek voor medewerkers.
 • Non-profit: begeleiding van medezeggenschap bij onderwijs en welzijn. Bouwen aan vertrouwen, rendement op de investering in het overleg tussen management en medezeggenschap, doelgericht samenwerken.
 • Profit: medezeggenschap in no-nonsens bedrijven, gericht op een goede werksfeer en een overlegcultuur die bijdraagt aan levensvatbaarheid van het bedrijf en daarmee aan werkgelegenheid en werkzekerheid op een in alle opzichten veilige werkplek.
 • Vrijwilligersorganisaties: meestal mateloos gemotiveerde vrijwilligers bewust maken van hun waardevolle eigenschappen en kwaliteiten. Het helpen die latente kwaliteiten te ontplooien, zicht laten krijgen op de eigen bijdrage aan de missie van de organisatie.

Gisteren

Een belangrijke ontdekking in mijn studietijd was dat ik techniek leuk vind, maar dat het me eigenlijk gaat om contact met mensen. Dat heeft zich vertaald in een variëteit aan functies in een veelkleurig palet aan bedrijven en organisaties in diverse sectoren. Bovendien werkte ik 9 jaar bij een organisatie die vanuit ideële motieven en met vrijwilligers werkte. Ik heb geleerd dat effectiviteit van organisaties en betrokkenheid van management en medewerkers alles met elkaar te maken hebben. Waar doe je het voor, hoe maak je je dromen waar, wat draag je bij aan een betere wereld, wat brengt jou in beweging?

Opleidingen:
 • Autotechniek, HTS Apeldoorn;
 • Bedrijfskunde, HTS Groningen;
 • Train de trainer, SBI training & advies;
 • Geregistreerd trainer medezeggenschap;
 • Education permanente in de vorm van zelfstudie, workshops, cursussen, bijscholingen;
 • Cursusreeks over persoonlijke effectiviteit van Het Tiende Huis.