Winstdelingsregeling en instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een winstdelingsregeling (artikel 27 lid 1a WOR).

Commerciële ondernemingen kunnen de medewerkers mee laten delen in de winst van de onderneming. Soms is een winstdelingsregeling in de CAO opgenomen. Als dit niet het geval is, moet een voorstel tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een winstdelingsregeling ter instemming aan de OR worden voorgelegd. (Artikel 27, lid 1a WOR)

Belastingvoordelen verbonden aan een winstdelingsregeling zijn per 1 januari 2003 afgeschaft. Als de werkgever naar aanleiding hiervan de winstdelingsregeling wil wijzigen, heeft hij ook de instemming van de OR nodig.

Binden personeel

Werkgevers zien een winstdelingsregeling als een mogelijkheid personeel te binden aan het bedrijf en te stimuleren tot goede prestaties. Hiertoe worden ook wel aandelenopties verstrekt. Dit kan niet beschouwd worden als een winstdelingsregeling. De waarde van opties zijn niet gerelateerd aan de winst, maar aan de waarde van het bedrijf.

Instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht is niet van toepassing wanneer een werkgever elk jaar opnieuw beslist of medewerkers een eindejaarsuitkering krijgen. Ook niet wanneer hij zich daarbij laat leiden door de gemaakte winst.