De OR-verkiezingen in kaart gebracht aan de hand van een tijdschema

Hier staat een voorbeeld tijdschema, gebaseerd op de verkiezingsprocedure zoals deze beschreven wordt in het SER voorbeeldreglement. Met tips voor een levendige verkiezingscampagne.

De verkiezingsprocedure zoals deze beschreven wordt in het SER voorbeeldreglement is uitgangspunt voor dit tijdschema. De verkiezingsprocedure in het eigen OR-reglement kan hiervan afwijken.

1. 13 weken voor de verkiezingsdatum

 • Datum van verkiezingen vaststellen door OR (in overleg met ondernemer)
 • Aankondiging van verkiezingen aan ondernemer, aan de medewerkers en aan de vakbonden
 • Start kandidaatstelling
 • Sluitingsdatum kandidaatstelling vakbonden bekendmaken
 • Vakbonden aanschrijven
 • Gedurende 1 week: mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het tijdstip van de verkiezingen.

PR-tip: Maak gebruik van Intranet en plaats interne blogberichten. Hang op alle afdelingen en op centrale plekken affiches of "Loesje-posters" op of verspreid een (e-mail-)nieuwsbrief met informatie over de ondernemingsraad. Met bijvoorbeeld interviews met OR-leden over de afgelopen OR-periode. Presenteer de informatie luchtig met foto's of cartoons.

2. 9 weken voor de verkiezingsdatum

 • Bekendmaking lijst van in de onderneming werkzame personen, die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn (op grond van het bepaalde in het reglement)
 • Gedurende 1 week: mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen deze lijst

PR-tip: Hang een tijdbalk of klok op de centrale plekken in het bedrijf, waaruit de belangrijke data blijken en maak duidelijk waar het verkiezingstraject nu is aangeland.. Bijvoorbeeld: "je hebt nog drie weken om je via je vakbond kandidaat te stellen". Als de mogelijkheden er zijn, maak gerbuik van e-mail, Intranet en interne blogs. 

3. 6 weken voor de verkiezingsdatum

 • Uiterste datum voor de vakbonden om kandidaten voor te dragen

PR-tip: Zet de tijdbalk/klok een stapje verder. Bijvoorbeeld: "Ongeorganiseerde collega's hebben nog drie weken om zich kandidaat te laten stellen."

4. 5 weken voor de verkiezingsdatum

 • OR maakt bekend welke vakbonden kanididaten hebben gesteld
 • Ongeorganiseerde kiesgerechtigde medewerkers kunnen nu hun kandidaten voordragen
 • Bekendmaken sluitingsdatum kandidaatstelling

PR-tip: Roep ongeorganiseerde verkiesbare collega's op om zich kandidaat te stellen. Dit kan in de tijdbalk/klok of met een affiche of een schriftelijke of digitale oproep.

5. 3 weken voor de verkiezingsdatum

 • Uiterste datum voor de ongeorganiseerden om kandidaten voor te dragen
 • OR controleert geldigheid kandidatenlijsten

PR-tip: Maak bekend hoeveel collega's zich kandidaat hebben gesteld. Zet de tijdbalk/klok een stapje vooruit. Bijvoorbeeld: Over één week worden de kandidaten bekend gemaakt.

6. 2 weken voor de verkiezingsdatum

 • Kandidatenlijsten worden door de OR aan de in de onderneming werkzame personen bekendgemaakt
 • Gedurende 1 week: mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de geldigheid van een kandidatenlijst
 • Oproepkaarten (met stemvolmacht) worden verstuurd.

PR-tip: Maak een verkiezingsspecial (als je de middelen hebt, bijv. met een magazine of glossy of digitaal) waarin de kandidaten (met foto) zich presenteren. Bijvoorbeeld met hun mening over de vraag "Wat wil ik in de OR in de komende periode bereiken?"

7. Verkiezingsweek

 • Verkiezingen. Deze vervallen wanneer het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal te verdelen zetels

PR-tip: Zorg op de verkiezingsdag voor veel aandacht. Middels affiches, Loesje-posters, vlaggetjes, gebruik van geluidsinstallatie met muziek. Plaats de stembureaus op een zichtbare plek. Hou een score bij "Er hebben al .... collega's hun stem uitgebracht. U ook?"

 • OR maakt verkiezingsuitslag bekend in de onderneming en aan de vakbonden die kandidaten hebben gesteld. Vanaf dit moment kan de nieuwe OR als verkozen worden beschouwd.

PR-tip: Maak hiervan een feestelijke bijeenkomst voor alle personeelsleden.

8. Tot een week na de bekendmaking van de uitslag

 • Mogelijkheid bezwaar te maken tegen de uitslag


Overdracht en cursus


Tot slot twee tips:

 1. Zorg voor overdracht van de oude aan de nieuwe OR.
 2. Plan de eerste OR-cursus op korte termijn.