Jurisprudentie arbeidsrecht m.b.t. aanstelling, aanstellingsbeleid, afschaffing VUT-regeling, invoering functieroulatie en vacaturestop. Overzicht uitspraken rechtspraak en rechterlijke uitspraken.

Uitspraak: Vacaturestop

Is het besluit tot instellen van een vacaturestop instemmingplicht omdat hier sprake is van wijziging van het aanstellingsbeleid of moet over dit besluit overleg worden gevoerd met de vakbonden vanwege het fundamentele karakter van het besluit? (Voorzieningenrechter JAR 2002/245 & Gerechtshof JAR 2003/15 & Hoge Raad JAR 2004/238)

Lees meer

Uitspraak: Invoering functieroulatie (3)

Valt het besluit tot invoering van functieroulatie onder het instemmingsrecht van de OR? (Nnb)

Lees meer

Uitspraak: Invoering functieroulatie (2)

Is het besluit tot invoering van functieroulatie binnen de vakgroep Natuur een instemmingsplichtig besluit conform artikel 27 lid 1e van de WOR? (Niet gepubliceerd 22 februari 2006)

Lees meer

Uitspraak: Invoering functieroulatie

Valt het besluit tot invoering van functieroulatie onder het instemmingsrecht en is een kort geding over de vordering tot een verbod op uitvoering gerechtvaardigd? (JAR 2005/184)

 

Lees meer

Uitspraak: Afschaffing VUT-regeling

Is het besluit tot afschaffing van de VUT-regeling een instemmingsplichtig besluit op grond van artikel 27 lid 1 e WOR? (juni 2006, Ng)

Lees meer

Uitspraak: Aanstelling in tijdelijke dienst

Is sprake van een besluit tot wijziging van het aanstellingsbeleid, nu de ondernemer de bestaande selectieprocedure bij tijdelijke aanstellingen niet volgt? (4 januari 2007, niet gepubliceerd)

Lees meer

Uitspraak: Aanstellingsbeleid in Sociaal plan

Is de selectieprocedure in het Sociaal Plan (SP) een regeling waarover de OR het instemmingsrecht toekomt, nu de werkgever het SP eenzijdig vaststelt omdat het overleg met de bonden niet tot overeenstemming heeft geleid? (JAR 2008/122)

Lees meer