SeRIEus RI&E Werk&Veiligheid SBI Formaat

Je bent je niet altijd bewust van alle risico's 

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een ideaal middel om de arbeidsomstandigheden op een gestructureerde wijze te verbeteren. Alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting moeten in kaart gebracht worden. De Arbowet geeft aan dat de RI&E moet worden aangepast als de opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Verbouwingen, een verandering in het productieproces, een reorganisatie en/of aanshcerping van een grenswaarde van een stof waarmee uw bedrijf werkt, zijn voorbeelden die om een aanpassing of vernieuwing van de RI&E vragen.

In bijgaand artikel benoemt onze trainer/adviseur Nicole Pikkemaat een aantal risico's van een te dynamische RI&E.

Klik op de afbeelding hieronder als u meer wilt lezen. 

Het expertiseteam Arbo en Gezondheid helpt u graag met al uw RI&E vragen of bekijk de cursus  Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak.