ondernemingsraad nza raad van toezicht

De ondernemingsraad van een zorginstelling krijgt een adviesaanvraag, bestaande uit vijf regels. De Raad van Toezicht heeft deze week goedkeuring gegeven aan het fusievoorstel. Nu moet nog de toestemming van de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit) verkregen worden. De werkgever vraagt de OR dezelfde dag zijn advies uit te brengen, dan kan de aanvraag de deur uit.

Wat doe je dan als OR? Check altijd even hoe het precies zit. Wat heeft de Raad van Toezicht precies besloten? Op welke informatie is dat gebaseerd? En waarom die haast?

Ook goed om even na te kijken waar de NZa naar kijkt. Deze let er namelijk op of de ondernemingsraad tijdig en op begrijpelijke wijze is geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gekregen invloed uit te oefenen. In de toelichting op het aanvraagformulier beschrijft de NZa een voorbeeld waarin de ondernemingsraden advies hebben gegeven over de voorgenomen fusie, zonder dat zij beschikten over informatie over de effecten van de fusie. Deze zouden pas in een volgende fase in kaart worden gebracht. De NZa geeft aan in dat geval geen toestemming te verlenen. In een ander voorbeeld adviseert de OR negatief omdat hij onvoldoende betrokken is geweest bij de keuze uit verschillende scenario’s. In dit geval geeft de NZa wél toestemming, omdat de OR tijdig een adviesaanvraag heeft ontvangen en bovendien in de gelegenheid is gesteld een deskundige te raadplegen. (Zie hier). 

Dus ondernemingsraad, laat je niet onder druk zetten, maar zorg er voor dat de ondernemingsraad goed geïnformeerd is. Vertrouw daarbij niet alleen op informatie van de bestuurder, maar ga zelf op onderzoek uit, zoek contact met de Raad van Toezicht en laat je adviseren door een deskundige.

Els van der Valk, organisatieadviseur SBI Formaat