instemmingsaanvraag extra uren inroosteren

Voorzitter Jan leest in de instemmingsaanvraag voor het inroosteren van extra uren de paniek van bestuurder Chantal tussen de regels door. Wat een timing ook, zo eind juli.

Jan weet dat de OR dit hoog op kan spelen, sommige leden willen dit ook, en is nu in dubio wat te doen. De poot stijf houden en formeel reageren kan. Maar dan zal de verhouding met Chantal er bepaald niet op vooruit gaan. Af en toe was die al wankel. Ze bedoelt het allemaal goed maar soms handelt ze toch echt op basis van emoties. En ze stapt wel iets te gemakkelijk heen over advies- en instemmingsaanvragen conform de WOR. “Niet zo formeel doen hoor, we gaan toch goed met elkaar om?” zei ze onlangs nog. Op zich is dat zo maar als OR heb je ook een toezichthoudende taak. En er is nu eenmaal een CAO, Arbowet en arbeidstijdenwetgeving. Tot nu toe was er genoeg tijd om dit in goede banen te leiden. Vaak ook informeel door even binnen te lopen en aan te geven hoe de regelgeving in elkaar zit. En dan valt er nu ineens deze instemmingsaanvraag uit de lucht. Eerder beginnen, later stoppen, praktisch al moeilijk hoe dan de ploegen in te delen. Voordat je het weet werken mensen tien uur achter elkaar.

Los daarvan zijn veel mensen nu op vakantie en zullen er meer uitzendkrachten ingehuurd en ingewerkt moeten worden. Van oudsher levert de zomer geen problemen op. Want aan het begin van het jaar worden de verplichte vrije dagen en vakantieroosters vastgesteld. Maar nu is de productie niet als andere jaren minder, er is meer vraag dan gepland. Op zich alleen maar goed. Echter: bestuurder en verkoop hebben kennelijk even vergeten dat het een en ander ook gemaakt moet worden. Vandaar de paniek.

Soms moet je ze gewoon opvoeden is de conclusie van de OR voorzitter die een paar OR-leden hier met moeite in mee krijgt. De OR besluit tot geen “simpele” instemming maar een reactie met veel voorwaarden. Zoals mensen met al geplande vakanties en kinderen ontzien, vrijwillig beschikbaar zijn, extra uren als overwerk betalen en de uitzendkrachten niet zomaar aan het werk zetten maar ze opleiden. En voor volgend jaar beter plannen.

Tineke de Rijk - Trainer/adviseur