Gezonde werktijden onregelmatig

Een grote groep mensen in Nederland maakt lange dagen, werkt ’s nachts of werkt op onregelmatige tijden. Vaak zijn werktijden het ondergeschoven kindje voor veel preventiemedewerkers en arboprofessionals. Terwijl het forse risico’s met zich mee kan brengen. Wat zijn de risico's? En wat kun je doen om het belang van gezonde werktijden onder de aandacht te brengen?

Vaak is het maken van lange dagen, nachtwerk of werken op onregelmatige tijden gerelateerd aan het soort werk, zoals het werken in de verpleging of het werken bij een volcontinu productiebedrijf. Soms kiezen mensen er bewust voor, omdat het een zekere vrijheid geeft, het vaak goed (extra) verdient of gemakkelijk te combineren is met de zorgtaken thuis. Deze werktijden kunnen gezondheidsrisico’s, maar ook om veiligheidsrisico’s en risico’s inzake psychosociale arbeidsbelasting met zich mee brengen. Als preventiemedewerker heb je de taak het thema werktijden mee te nemen in het arbobeleid.

In bijgaand artikel geeft trainer/adviseur Nicole Pikkemaat mogelijkheden om een goede invulling aan werktijden te geven. Maar wat zijn de risico’s? Het in kaart brengen van risico's helpt om het belang te onderstrepen en bewustzijn te ‘kweken’ bij de werkgever en de medewerkers.

Klik hieronder om verder te lezen.

Expertiseteam Arbeid & Gezondheid helpt graag met al jouw vragen over de gezonde werktijden. Of kom naar de conferentiemiddag Gezond zelfroosteren in praktijk op 12 november 2018.