Richtlijn Europese Ondernemingsraden rapport verwachtingen

Bron: OR/magazine juli/augustus 2018

In mei publiceerde de Europese Commissie (EC) eindelijk zijn officiële evaluatie van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Vanuit werknemerszijde waren de verwachtingen niet hooggespannen. Terecht, zo blijkt als we het rapport lezen. Eigenlijk zegt de Commissie: ja, er zijn een aantal zaken die niet goed werken, maar we gaan daarom niet de Richtlijn aanpassen.

Een van de grootste problemen van de Richtlijn betreft de kern van het EOR-werk. De EOR dient zich toe te leggen op ‘transnationale’ kwesties en weg te blijven van lokale aangelegenheden. Maar in een internationaal vervlochten concern is dat onderscheid niet zo eenvoudig te maken. Een goede definitie is dus noodzakelijk, en tegelijk omstreden. Als compromis kwam de Richtlijn met een brede definitie in de preambule, en een veel smallere definitie in de hoofdtekst van de Richtlijn. Dat heeft natuurlijk tot veel gedonder geleid. In het evaluatierapport lezen we hierover alleen: ‘het is vaak nog steeds moeilijk voor degenen die werkzaam zijn in Europese ondernemingsraden om in concrete gevallen te interpreteren wat wordt bedoeld met het begrip “transnationaal”.’ Een aanpassing van de tegenstrijdige definities zit er echter niet in.

Ook andere zwakke plekken van de Richtlijn blijven onberoerd. Zo erkent de Commissie dat wat betreft raadpleging ‘de richtlijn minder effectief is gebleken’. ‘Ondanks dat zij het recht hebben om advies uit te brengen, lijken de leden van EORs weinig invloed te hebben op het besluitvormingsproces in hun ondernemingen.’ Ook geeft de Commissie toe dat het lastig is voor EORs om hun rechten juridisch af te dwingen en dat effectieve sancties veelal ontbreken. Maar als antwoord daarop komt de Commissie alleen met een aantal vrijblijvende voorstellen: het opstellen van een praktisch handboek;  het verstrekken van subsidies aan sociale partners en het verlenen van steun aan de lidstaten voor het vaststellen van doeltreffende sancties. Daar moeten we dan maar zo goed mogelijk gebruik van maken.

Sjef Stoop - Trainer/adviseur EOR-service